Kontakt

Bayer spol. s r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

e-mail: sk.veterina@bayer.com

Obchodný zástupca v Slovenskej republike: MVDr. Lenka Borková
Tel.: +421 905 925 639

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho veterinárneho lekára, lekárnika, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv alebo spoločnosť Bayer:

Hlásenie nežiaduceho účinku lieku:

Bayer spol. s r. o.
Medicínske oddelenie
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
pharmacovigilance.sk@bayer.com

Telefon: 00420 731 664 017

Hlásenie falzifikátu alebo podozrenia na závadu lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

quality.sk@bayer.com

Tel.: +421 2 592 13 321
Fax: +421 2 592 13 334