Imprint

Vydal


Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

IČO: 35 759 143
DIČ: 2020253818
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 18413/B

Tel.: +421 2 592 13 321
Email:

©Copyright Bayer s.r.o.